Administraţia publică locală a comunei Devesel este organizată şi funcţionează conform principiului autonomiei locale, legalităţii, eligibilităţii şi descentralizării serviciilor publice. În ceste condiţii, persoanele care lucrează aici sunt independente faţă de cele centrale, rezolvând treburile publice în ordinea şi după principiile pe care le-a stabilit comunitatea.

Toti funcţionarii publici au urmat cursuri de perfectionare organizate de Centrele de Formare pentru Administraţia Publică Locală.

Viaţa economică a Unitatii Administrative Teritoriale a comunei Devesel, trebuie revigorată şi dezvoltată în toate domeniile sale: Administraţie Publică, Achiziţii Publice, Urbanism, Protecţia Mediului, Starea Civilă, Registrul Populaţiei, Mediu, Audit financiar, Administrarea Resurselor Umane, Integrare europeană, Protecţia Civilă, Situaţii de Urgenţă şi Pompieri, Relația cu Rromii, Personal Administrativ şi Servicii, Contabilitate şi Finanţe, Asistenţă Socială și Servicii Subordonate.

Aceste investiţii sunt foarte importante pentru revitalizarea vieţii economice a comunei care trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece produce cele mai mari efecte benefice.

Infrastructura necesită îmbunătăţire continuă, de aceea investiţiile trebuie făcute după anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii:

  • siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor;
  • raportul valoarea investiţiei – efecte economico-financiare produse;
  • raportul valoarea investiţiei – numărul beneficiarilor.

Un alt punct important pentru creşterea atractivităţii comunei îl constituie facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere UAT Primaria Devesel, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit; complementar acest lucru va creşte şi atractivitatea turistică a comunei.

GAL/ASOCIAŢII din care face parte U.A.T. Primăria Devesel:

  • Grupul de Acţiune Locală (GAL) MEHEDINŢIUL DE JOS – Comunele limitrofe şi din sudul judeţului Mehedinţi;
  • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Mehedinţi – Comunele judeţului Mehedinţi.
  Aceste date au fost extrase din Strategia de Dezvoltare Devesel
Strategie de dezvoltare locală 2021-2030: Strategie de dezvoltare locală 2022-2030: