Învățământul

În comuna Devesel funcţionează unităţi de învăţământ preşcolar, şcolar primar, gimnazial: 4 școli şi 5 grădiniţe.

Numărul cadrelor didactice care activează în aceste unităţi de învăţământ este de 22 de persoane.

La nivel de comună se înregistrează un număr de 204 de preşcolari şi 316 şcolari.

Se dorește:

  • Reabilitarea şi dotarea şcolilor şi grădiniţelor din comuna Devesel;
  • Construcţie sală de sport şi bază sportivă şcoala Devesel.

Cultura

La nivel local se găsesc 5 cămine culturale în satele Devesel, Batoţi, Scăpău, Tismana şi Bistreţu. În cadrul căminelor culturale se organizează ansambluluri folclorice, evenimente culturale, etc. În incinta căminului cultural din localitatea Devesel functionează și biblioteca comunală.

Se dorește:

  • Reabilitare cămin cultural Devesel;
  • Reabilitare cămine culturale din localitățile Batoţi, Scăpău şi Bistreţu.

Evenimente locale:

  • Zilele Comunei Devesel – 20 și 21 Septembrie;
  • Duminica Mare – Devesel – Duminica Mare – Devesel;
  • Sat Batoţi și Dunărea Mică – Sfântul Gheorghe – 24 Aprilie;
  • Sat Scăpău Şi Bistreţu – Sfînta Maria Mare – 15 August;
  • Sat Tismana – Sfânta Maria Mică – 8 Septembrie.
  • Zona în care se află comuna fiind în apropierea pădurilor mari de salcâm, anual în dealul Stârmina se organizează în luna mai „Sărbătoarea salcâmului”.

Bisericile

Pe raza comunei există 7 Biserici Ortodoxe şi o casă de rugăciune Penticostală în localitatea Scăpău.

Bisericile necesită investiții mari, mail ales refacerea picturii, biserica din localitatea Dunărea Mică fiind declarată monument istoric.

Un loc important în tradițiile locale îl ocupă nedeile populare organizate de hramul fiecărei biserci din localitățile componente ale comunei: Devesel- Duminica Rursaliilor; Batoți și Dunărea- Mică Sf.Gheorghe; Tismana- Sf.Maria Mica; Bistrețu și Scăpău- Sf. Maria Mare.

Se dorește reabilitarea lăcașurilor de cult.

  Aceste date au fost extrase din Strategia de Dezvoltare Devesel