Infrastructura de Comunicaţii şi Transport

În ceea ce priveşte căile de comunicaţie acestea oferă posibilitatea deplasării în condiţii aproximativ normale. Localitatea Devesel este situată pe malul stâng al Dunării în partea de sud-vest a Județului Mehedinți pe șoseaua județeană Drobeta Turnu Severin, Portile de Fier II. Este situată la 1 kilometru distanță față de drumul național DN 56B.

Accesul în și dinspre localitate se face prin următoarele drumuri:

 • Drum European E70 între DN 56 cu DN 56 B, DJ 562 şi DJ 565;
 • Drum Național 56B;
 • Drum Județean DJ 562 şi DJ 565;
 • Drum Comunal DC 110.

Distanţa faţă de oraşele apropiate şi oraşele mari, port, aeroport, benzinărie, gară:

 • Orașul Drobeta Turnu Severin – 30 kilometri
 • Comuna Vînju Mare – 25 kilometri;
 • Orașul Craiova – 135 kilometri;
 • Orașul Timişoara – 245 kilometri;
 • Orașul Bucureşti – 345 kilometri;
 • Aeroportul Craiova – 135 kilometri;
 • Aeroportul Timişoara – 245 kilometri;
 • Aeroportul Bucureşti – 375 kilometri;
 • Portul Drobeta Turnu Severin – 30 kilometri;
 • Benzinăria PETROM – OMV – 20 kilometri;
 • Gara Drobeta Turnu Severin – 30 kilometri;
 • Autostrada A1 – 245 kilometri;
 • Autostradă A3 – 245 kilometri;
 • Drumul Național DN 56 B – 1 kilometru;
 • Drum European E 70 – 20 kilometri.

Transportul în comun este asigurat de operatorii de transport prin curse regulate sau curse speciale:

 • Zilnic 3 curse: Dr. Tr. Severin – Batoţi – Devesel – Scăpău – Jiana şi Retur;
 • Zilnic 2 curse: Dr. Tr. Severin – Batoţi – Devesel – Bistreţu – Gogoşu – Izvoarele şi Retur.

Alimentarea cu Energie Electrică

Distribuirea energiei electrice se face prin grupul CEZ pe întreg teritoriul comunei în procent de 100%. Deasemenea și iluminatul public este realizat într-un procent de 100%.

Alimentarea cu Apă

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă a comunei acoperă un procent de 80% din localitate.

Alimentarea cu apă a populaţiei s-a realizat atât prin fonduri SAPARD în anul 2004 cât și prin P.N.D.R. 2007-2013, Măsura 322.

Se dorește: – Exinderea rețelei de alimentare cu apă în satul Bistrețu; – Staţie de epurare în localitatea Devesel; – Staţie de epurare în localitatea Scăpău; – Extindere sistem alimentare cu apă şi canalizare în localitățile Tismana, Batoţi și Dunărea Mică.

Canalizarea

În comuna Devesel rețeaua de canalizare, stația de epurare și tratare a apelor reziduale este realizată în procent de 30%.

Pentru zonele care nu dețin un sistem de canalizare, apele uzate de la locuinţe şi obiectivele social culturale se scurg în bazine vitanjabile sau latrine uscate.

Pentru deservirea întregii zone se dorește extindere sistem alimentare cu apă şi canalizare în localitățile Tismana, Batoţi și Dunărea Mică.

Alimentarea cu Gaze

Pe teritoriul administrativ al comunei nu există sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale. Prepararea hranei se realizează prin sobe de tip aragaz cu butelii de gaz lichefiat.

Alimentarea cu Caldură

Tinând cont că localitatea Devesel nu deține reţea de distribuţie gaz metan, căldura din gospodării se obţine cu ajutorul sobelor de teracotă sau metal prin folosirea combustibului lichid sau solid (lemne, carbuni).

Telefonia Mobilă şi Fixă

Telefonia mobilă şi fixă se realizează într-un procent de 100 %. Reţele de telefonie mobilă disponibile: Orange, Vodafone, Telekom. Rețea de telefonie fixă: Telekom.

Internet şi Televiziune

Recepţionarea programelor TV se face prin cablu şi antene satelit iar locuitorii comunei beneficiază de internet atât prin cablu cât şi prin abonamente de date la diferiţi furnizori de telefonie fixă şi mobilă. Este necesară în continuare modernizarea şi îmbunătăţirea acesteia.

Reţeaua de internet este realizată în procent de 100% prin rețele operatori zonali.

Drumuri Asfaltate

În comuna Devesel rețeaua de drumuri este formată din drumuri asfaltate, drumuri pietruite și drumuri de pămant. Aproximativ 100% din drumurile naționale și județene sunt asfaltate, 10% asfaltate drumuri comunale și ulițe sătești și 90% din ulitele sătești sunt de pământ.

Se dorește în continuare: – Asfaltare drumuri comunale Devesel; – Asfaltare drumuri agricole; – Asfaltare drumuri comunale în localitatea Scăpău; – Asfaltare drumuri comunale în localitatea Batoţi; – Asfaltare drumuri comunale în localitatea Tismana; – Asfaltare drumuri comunale în localitatea Dunărea Mică.

Mediu

În primul rând practicarea defrișărilor de păduri transformă dramatic mediul natural din punct de vedere peisagistic cât şi din punctul de vedere al echilibrului bio- pedo – climatic, fondul forestier având un rol important în păstrarea acestui echilibru.

În al doilea rând epozitarea gunoaielor în locuri neamenajate dă un aspect dezolant adaugându-se toxicitatea unora din materialele aruncate. Intervenţia omului are efecte negative prin faptul că se accelerează procesul de eroziune, surpări, prăbuşiri, prin defrişarea vegetaţie subarboricole şi erbacee cît şi prin săpăturile facute pentru a folosi material în construcţii.

Starea de sănătate a unei localităţi este indisolubil legată de prezența biodiversităţii – floră şi faună. Studiul acestuia, evaluarea status-ului acestui sunt importante, fiind de natură să semnaleze orice modificare în repartiţia teritorială, lanţurile trofice create, autoritatea publică locală putând lua măsuri pe cale de consecinţă, cu sprijinul asociaţiilor, ONG-urilor şi instituţiilor de învăţământ specializate.

În gestionarea corectă a spaţiilor verzi, ca şi în agricultură, se vor combate speciile invazive, alergene sau care afectează sănătatea populaţiei.

Serviciul de salubritate se realizează în procent de 100% acesta fiind realizat prin fonduri proprii.

  Aceste date au fost extrase din Strategia de Dezvoltare Devesel