Structura Socio–Demografică a Populaţiei

Cadrul natural favorabil de pe actualul teritoriu al comunei Devesel a permis asezarea populației încă din cele mai vechi timpuri.

În prezent populația comunei Devesel este de 3710 persoane (din care 2032 de sex masculin şi 1678 de sex feminin).

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Devesel era de 3.287 de locuitori, iar la recensământul anterior din 2002, s-au înregistrat 3.598 de locuitori. Se observă o scădere a populaţiei în perioada 2002-2011 datorită elementului migratoriu şi a natalităţii scăzute, după care se înregistrează o creştere a populaţiei.

Componenţa etnică a comunei Devesel este următoarea: majoritatea locuitorilor sunt români (86,91%) urmaţi de romi (8,67%), necunoscută (4,38%) şi alte etnii (0,03%).

Putem spune că singurele măsuri care pot influenţa în mod pozitiv evoluţia demografică sunt cele legate de activităţile economice şi de echiparea tehnico-edilitară, măsuri ce depind numai de administraţia locală.

Piata Muncii

Situaţia precară a veniturilor din mediul rural argumentează necesitatea dezvoltării unei economii rurale diversificate. În comuna Devesel piaţa muncii este evidenţiată prin diferite specializări (administraţie publică, medicină, teologie, industrie, comerţ, zootehnie, agricultură).

Cei mat mulţi salariaţi sunt agricultori, constructori, lăcătuşi, sudori, strungari, şoferi, tractorişti, etc.

Structura populației:

  • Numărul populației: 3710;
  • Preșcolari: 204;
  • Școlari: 316;
  • Pensionari: 1600;
  • Populație aptă de muncă: 1000;
  • Șomeri: 230;
  • Numărul persoanelor angajate: 50;
  • Numărul persoanelor fără ocupație: 950.

În anul 2007, numărul şomerilor în comuna Devesel era de 5% din populaţia stabilă aflată la vârsta de muncă, ceea ce nu reprezintă o imagine reală, deoarece mulţi locuitori lucrează în străinatate şi de asemenea datorită metodologiei de calculare a numărului de şomeri în România acest procent nu include şi pe cei fără loc de muncă şi care nu mai beneficiază de ajutor de somaj.

În acest moment se apreciază o rată reală a somajului de aproximativ 10%.

Putem spune că singurele măsuri care pot influenţa în mod pozitiv evoluţia demografică sunt cele legate de activităţile economice şi de echiparea tehnico-edilitară, sprijinul autorităților locale în construirea de locuințe prin alocarea de fonduri, măsuri ce depind numai de administraţia locală.

  Aceste date au fost extrase din Strategia de Dezvoltare Devesel