În present servicile medicale în cadrul comunei sunt asigurate de:

 • Dispensar: 0;
 • Farmacii: 2;
 • Cabinete individuale: 2;
 • Medici: 2;
 • Asisteți medicali: 3;
 • Farmaciști: 2;
 • Dispensar veterinar: 1;
 • Medic veterinar: 1;
 • Tehnician veterinar: 2.

Asistenţa socială presupune un ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vietii.

Pe plan local, rezultatele activităţii în domeniul asistenţei sociale sunt bune, urmărindu-se cu prioritate ca toate cazurile să fie rezolvate la nivelul Primăriei Devesel, fără a se depăşi termenele legale de soluţionare a petiţiilor. Numai în situaţii deosebite, cazurile sunt deferite altor instituţii.

Serviciul de asistență socială este organizat în cadrul primăriei ca serviciu distinct:

 • Gospodării de romi: 113;
 • Persoane adulte cu handicap (gr. I,) de pe raza localităţii: 55;
 • Asistenţi personali pentru persoanele adulte cu handicap: 12;
 • Copii cu handicap de pe raza localităţii: 3;
 • Asistenţi personali pentru copiii cu handicap: 3.

Se urmarește în mod continuu diminuarea sărăciei și a numărului de beneficiari de ajutor social prin creerea de locuri de muncă prin încheierea unor convenții de finanțare cu AJOFM Mehedinți, pentru stimularea ocupării forței de muncă în domeniile de interes comunitar de pe raza comunei

În domeniul incluziunii sociale a rromilor autoritățile publice locale au ca scop sprijinirea membrilor acestei etnii defavorizate pentru întocmirea actelor de stare civilă, a actelor de identitate și a actelor de proprietate pentru imobilele aflate în posesia lor, pentru toate cazurile în care nu sunt deținute asemenea acte.

Consiliul Local Devesel consideră ca prioritate atât accesul locuitorilor la un sistem medical corespunzătoar, cât și relizarea de campanii în şcoli împotriva fumatului, consumului de droguri, boli transmisibile, planificare familială, sănătate mentală pentru un stil de viaţă sănătos.

  Aceste date au fost extrase din Strategia de Dezvoltare Devesel