În România, agricultura a fost sectorul care a înregistrat producții vegetale clasate în recordul ultimilor 40 de ani și care a susținut peste așteptări economia României – a fost vedeta anului 2013.

Dezvoltarea agriculturii constă în alocarea masivă, dar raţională, dacă se poate optimă, de capital investiţional în infrastructura rurală, echiparea teritoriului agricol modernizarea exploataţiilor agricole, extinderea întreprinderilor de stocare procesare a produselor agroalimentare (nu numai cereale) precum şi sporirea capitalului de exploatare, atât din surse proprii cât şi din credite bancare avantajoase, acordat fermelor agricole prin care să se susţină nivelele de producţie propuse în continuare pentru orizonturile 2015, 2020, 2025, 2030.

Teritoriul comunei aparține ca formă de relief șesului iar condiţiile climaterice pe langă cele geografice favorabile zonei au determinat locuitorii să practice o serie de activităţi agricole predominând sectorul vegetal și zootehnic.

Situaţia terenurilor din comună se prezintă astfel: suprafaţa totală este de 10.421 hectare (teren arabil 394 hectare, păşuni 632 hectare, păduri 408 hectare, livezi 288 hectare, vii 25 hectare, teren neproductiv 118 hectare).

Producţia Vegetală

Vegetaţia localităţii este caracteristică zonei de șes cu fertilitate mai redus. Pe terenurile arabile în comuna Devesel se cultivă în general cereale, grâu, orz, porumb floarea soarelui, rapiță, orzoiacă, precum şi legume, cartofi, etc.

O parte din terenul agricol este lucrat de asociații aproximativ 1500 hectare, având 5 specialiști agricoli. Restul suprafeţelor de teren agricol sunt lucrate individual de proprietari sau de arendaşi.

Asocierea proprietarilor de terenuri permite aplicarea unei agriculturi moderne, cu rezultate de producţie bune.

Suprafețe de teren cultivate: grâu 1200 hectare, orz 50 hectare, porumb 2300 hectare, floarea soarelui 300 hectare, secară 150 hectare, orzoaică 50 hectare.

Zootehnia

La nivel național, potrivit Institutului Naţional de Statistică, în anul 2011 faţă de anul 2010, efectivele de bovine, porcine şi păsări au scăzut, iar efectivele de ovine şi caprine au crescut.

Deoarece la nivel de comună predomină sectorul agricol, creșterea animalelor reprezintă o sursă de venit importantă pentru locuitorii comunei Devesel.

O contribuție importantă la dezvoltarea zootehniei în comuna Devesel o are suprafață mare de pașune existentă aproximativ 632 hectare.

Efectivul de animale conform centralizatorului este următorul: bovine 500, ovine şi caprine 3980, cabaline 285, porcine 1400, păsări 16000, familii de albine 1200, iepuri de casă 200.

Predomină categoria de păsări cu un procent de 68%, apoi ovine și caprine cu un procent de 17%, porcine cu 6%, familii de albine cu 5% , bovine 2% și pe ultimile locuri iepuri de casă și cabaline cu 1%.

În mare măsură, la nivel naţional, diminuarea efectivului de animale este cauzată de insuficiența nutrețurilor și respectiv creşterea preţurilor la nutreţuri dar trebuie să ţinem cont şi de ceilalţi factori care au dus la scăderea efectivului de animale ca:

  • vârsta înaintată a crescătorilor de animale în zona rurală,
  • lipsa unor politici guvernamentale coerente în domeniu,
  • disjuncţia între animal, pământ şi muncă.

Pomicultura

La nivel național, în perioada 2002-2012, suprafeţele de livezi au scăzut cu aproximativ 30%, defrişându-se aproximativ 65 mii de hectare, suprafața totală fiind de 142.242 hectare în anul 2012. Producţia de fructe este fluctuantă, fapt datorat influenţei factorilor climatici, dar şi vârstei plantaţiilor. Lipsa spaţiilor de depozitare reprezintă o problemă majoră.

În comuna Devesel sectorul pomicol este dezvoltat. Comuna este recunoscută ca o mare producatoare de mere, prune, vișini, etc. Producțiile de prune și mere în mare parte sunt transformate în țuică.

Suprafețe de teren cultivate: măr 109, prun 54, cais 25, cireş 28, vişin 72.

Viticultura

România, ca ţară vitivinicolă, ocupă la nivelul Uniunii Europene locul 5 după suprafaţa viticolă şi locul 6 după producţia de struguri şi vin.

Sectorul viticol al comunei Devesel este dezvoltat și se practică pe suprafeţe mari atât cu viţă de vie nobilă cît și viță de vie hibridă.

Viţa de vie cultivată: nobilă 101 hectare, hibridă 25 hectare.

Legumicultura

La nivel național, în perioada 2007-2012, producţia de legume a fluctuat foarte mult înregistrând un minim de 3,16 milioane tone în 2007 şi un maxim de 4,17 milioane tone în 2011. În 2012 producția a fost de 3,53 milioane tone.

Producţiile medii la hectar în perioada 2000-2011 au avut o evoluţie oscilantă, cu o tendinţă uşor crescătoare în ultimii trei ani.

În comuna Devesel se cultivă pe suprafețe mari tomate (36 hectare) și varză (20 hectare) restul culturilor de legume se găsesc pe suprafețe mai mici în gospodăriile locuitorilor pentru consumul propriu.

Silvicultura

Suprafața cu pădure de pe teritoriul comunei este de 408,70 hectare, predominând pădurile de salcâm și foioase.

Pădurile se afla în administrarea Ocolului Silvic Simian și Ocolului Silvic Jiana, precum și în proprietatea persoanelor fizice. Aceste terenuri cu vegetatie forestiră sunt foarte bogate în fructe de pădure și anume afine, zmeură, mure și fragi cât și o mare varietate de ciuperci și bureti cum ar fi: gălbiori, ciuciuleți, hribe, etc.

  Aceste date au fost extrase din Strategia de Dezvoltare Devesel